რადიოკალენდარი - „მეგრელთა საქმე“
რადიოკალენდარი - „მეგრელთა საქმე“
  • 70 წლის წინ, 1951 წლის ნოემბერში, კრემლში მიიღეს დადგენილება „საქართველოში მექრთამეობისა და ამხ. ბარამიას ანტიპარტიული ჯგუფის შესახებ“, რომელსაც დაპატიმრებების ახალი სერია მოყვა საქართველოში. ეს დადგენილება და მის საფუძველზე განვითარებული მოვლენები „მეგრელთა საქმის“ სახელით შევიდა ისტორიაში.
უახლესი წარსულის ამ მოვლენაზე -„მეგრელთა საქმეზე“ „რადიოკალენდარში“ საბჭოთა წარსულის მკვლევარი დავით ჯიშკარიანი საუბრობს.
დატოვე კომენტარი