რადიო ექსპრესი - სვეტიცხოველის ფრესკა - ეპოქის და ქართველთა გეოპოლიტიკის მანიფესტი
რადიო ექსპრესი - სვეტიცხოველის ფრესკა - ეპოქის და ქართველთა გეოპოლიტიკის მანიფესტი
სტუმარი: მანანა გაბაშვილი – ისტორიკოსი
• სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი საქართველოს საეკლესიო და საერო ისტორიის დიდი მატეანე.
• აფრიანი ხომალდები ქართული დროშებით სვეტიცხოველის ფრესკაზე.
• „ქართველთა ზღვა“.
• რატომ იყო დავით კურაპალატი ბიზანტიის იმპერატორის გვირგვინში გამოსახული და თამარი წითელ წაღებში.
• რა გავლენა მოახდინა ზღვამ ქართველების ფსიქოლოგიასა და ბუნების ჩამოყალიბებაზე.