რადიო ექსპრესი - დასავლეთი vc აღმოსავლეთი - ორი ცივილიზაცია
რადიო ექსპრესი - დასავლეთი vc აღმოსავლეთი - ორი ცივილიზაცია
• მუდმივი დაპირისპირება და თანამშრომლობა.
• მონღოლები.
• ჯვაროსნები.
• კორდობის ხალიფატი.
• კონსტანტინეპოლი და ბაღდადი.
• ცოტა რამ თანამედროვე თურქეთის შესახებაც.
• და… საქართველო.
სტუმარი: გიორგი სანიკიძე – აღმოსავლეთმცოდნე.