პიკის საათი - როგორ გავიუმჯობესოთ მეხსიერება
პიკის საათი - როგორ გავიუმჯობესოთ მეხსიერება

მეხსიერება ინფორმაციის შენახვისა და აღდგენის უნარია, რომელიც როგორც ბიოლოგიურ, ისე კოგნიტურ პროცესებს მიეკუთვნება. ასე რომ, თუ მეტი ინფორმაციის დამახსოვრება გსურთ, მაშინ ტვინს მეტი მრავალფეროვნება შესთავაზეთ.

რესპონდენტი: გიორგი ცინარიძე – მეხსიერების აკადმეიის დამფუძნებელი.