პიკის საათი - რადიოგიდი - რადიოს „ოქროს ფონდი“
პიკის საათი - რადიოგიდი - რადიოს „ოქროს ფონდი“

რადიოს „ოქროს ფონდის“ 6 დიდი საცავი 75 000-მდე ჩანაწერს ინახავს. უძველესი ჩანაწერი კი 1907 წლით თარიღდება.

რესპონდენტი: ლილი გოგებაშვილი – რადიოს ფონდის ფონოტეკარი.

სიუჟეტის ავტორი: მარიამ ჩოჩია.