პიკის საათი - რადიოგიდი - აბრეშუმის მუზეუმი
პიკის საათი - რადიოგიდი - აბრეშუმის მუზეუმი

„აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი თავისი შენობით, ინტერიერის მორთულობით, ავეჯით და ღირსშესანიშნავი კოლექციით მსოფლიოს აბრეშუმის მუზეუმების ერთიანი ქსელისგან განუყოფელია“

რესპონდენტი: სალომე ფაჩუაშვილი – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის კოლექციების კურატორი.

ავტორი: ეკა ხითარიშვილი.