პიკის საათი - გაცოცხლებული პერსონაჟები
პიკის საათი - გაცოცხლებული პერსონაჟები

მკითხველი ლიტერატურულ გმირებში ხშირად პოულობს როგორც საკუთარ თავს, ისე ნაცნობებს, ლიტერატურული გმირი ინსპირაციის წყაროც ხშირად გამხდარა, ლიტერატურული გმირების სახელებიც ხშირად დაურქმევიათ ბავშვებისთვის. ასე, რომ უინტერესო არ იქნება გავიგოთ, თუ რომელი ლიტერატურული გმირების გაცოცხლებას ისურვებდნენ ჩვენი რესპონდენტები