კვოტირება გენდერული ბალანსისთვის

სტუმარი: მსმენელი.

წამყვანები: ქეთი ელიეშვილი, დავით ველიჯანაშვილი.