კლასიკა ყველასთვის - მიხეილ შუღლიაშვილი და ნონკომფორმისტული მუსიკა
კლასიკა ყველასთვის - მიხეილ შუღლიაშვილი და ნონკომფორმისტული მუსიკა
  • მიხეილ შუღლიაშვილი და ნონკომფორმისტული მუსიკა;
  • სტუმარია ეთნომუსიკოლოგი და მიხეილ შუღლიაშვილის შვილი დავით შუღლიაშვილი;
  • ფრაგმენტები შოპენის და ბახის ნაწარმოებებიდან.

  

დატოვე კომენტარი