ტეგი: კლასიკა ყველასთვის

კლასიკა ყველასთვის - ქართული რადიოს დღე I 23.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - კლასიკის ჯაზ ვერსიები I 19.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - უახლესი კლასიკურ მუსიკა I 16.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - Opus N282 I 15.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - რელიგიური და სასულიერო კლასიკური მუსიკა I 12.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - Opus N281 I 11.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - Opus N280 I 10.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - ჩარლზ III-ის საკორონაციო მუსიკა I 09.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - ნინო როტა, ბრამსი და მოცარტი I 05.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - Opus N279 I 04.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - Opus N278 I 03.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - ერთი საუკუნის ოპერა „დაისი“ I 02.05.2023
კლასიკა ყველასთვის - Opus N276 I 27.04.2023
კლასიკა ყველასთვის - კლასიკა youtube სივრცეში I25.04.2023
კლასიკა ყველასთვის - Opus N374 I 24.04.2023
კლასიკა ყველასთვის - ერთი და იგივე მოვლენა დანახული სხვადასხვა კომპოზიტორის მიერ I 21.04.2023
კლასიკა ყველასთვის - Opus N373 I 20.04.2023
კლასიკა ყველასთვის - Opus N372 I 19.04.2023
კლასიკა ყველასთვის - საავტორო მუსიკის საღამო და კომპოზიტორი ოვანეს ამბარცუმიანი I 18.04.2023
კლასიკა ყველასთვის - ბახი - მათეს პასიონი I 14.04.2023