ელენე მეტრეველის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია [გადაცემა XVI]
ელენე მეტრეველის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია [გადაცემა XVI]

„ანჩინური კრიპტოგრამები K-421 ხელნაწერში“

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

სტუმარი: თამაზ კოჭლამაზაშვილი – პროფესორი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

დისკუსია: თამარ ოთხმეზური – ფილოლოგიის დოქტორი

დატოვე კომენტარი