ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები - ერთი კაცის თავს გადახდენილი ომი!
ჩვენი ქალაქის პატარა ამბები - ერთი კაცის თავს გადახდენილი ომი!

არქიტექტორი ტარიელ ქუთათათელაძე გვიყვება II-ე მსოფლიო ომის შესხებ