ჩაი ორისთვის - ძველი ინდიელების ბალსის ტივითა და ეგვიპტელების პაპირუსის ნავებით მოგზაური ნორვეგიელი
ჩაი ორისთვის - ძველი ინდიელების ბალსის ტივითა და ეგვიპტელების პაპირუსის ნავებით მოგზაური ნორვეგიელი
დატოვე კომენტარი