ჩაი ორისთვის - დიდი მეცნიერი, ასტრონომი და პოეტი
ჩაი ორისთვის - დიდი მეცნიერი, ასტრონომი და პოეტი
  • დიდი მეცნიერი, ასტრონომი, პოეტი და… თემურ-ლენგის შვილიშვილი;
  • ოპერის აჩრდილისა და კატების შეხვედრა ევიტა პერონთან;
  • როგორ იქცა კოსტაია ოსტაპ ბენდერად.