ჟურნალი 42° პარალელი - 9 მაისი

ბაქარ ბერეკაშვილი და სანდრო ცაგარელი საუბრობენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღის მნიშვნელობაზე. განიხილავენ როგორც ისტორიულ, ისე თანამედროვე კონტექსტს.

ასევე, მიმოიხილავენ ქართველების როლს მეორე მსოფლიო ომში და პასუხს სცემენ კითხვას, როდის უნდა აღვნიშნოთ გამარჯვების დღე –  8 თუ 9 მაისს.

ჟურნალი 42° პარალელი