#უკეთრომაკეთო ბიოჰუმუსი, ეკოლოგიურად სუფთა, ორგანული სასუქი