ტაიმაუტის დაჯილდოება 2022 - წლის ახალგაზრდა სპორტსმენი - ლუკა მატკავა, გიორგი გოჩოლეიშვილი

#ტაიმაუტი