საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 8 დეკემბერი, 2017

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 8 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

 

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #400, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის”  მიერ 15 (თხუთმეტი) ერთეული მსუბუქი განმავლობის ავტომანქანის შესყიდვასთან დაკავშირებით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #401, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის”  მიერ რადიო და ტელევიზიის პროგრამების ტექნიკური საშუალებებით მიწოდების და გავრცელების მომსახურების ექსკლუზიურად შესყიდვის მიზნით შპს “საქართველოს ტელერადიოცენტრთან” შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 

დატოვე კომენტარი