საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 28 იანვარი, 2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 28 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #446; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ქ. ბათუმში უძრავი ქონების გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

დატოვე კომენტარი