საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 26 აგვისტო, 2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 26 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის II კვარტლის ანგარიში.

დატოვე კომენტარი