საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 19 ნოემბერი, 2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 19 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #458; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სატელევიზიო პროექტების შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ.

დატოვე კომენტარი