საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შემცირდა

 

 

ბიზნესპარტნიორი