საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - ირაკლი კობახიძის განცხადება

საკონსტიტუციო სასამართლომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა დაადგინა