საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ, პირველი განცხადება კეთდება საკონსტიტუციო წარდგინების ავტორ „ქართულ ოცნებაში“.

თეონა მანაგაძე დეტალებით.

საკონსტიტუციო სასამართლომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა დაადგინა