რიტუალი და საზოგადოება - რიტუალი და პომპეზურობა, როგორც ყოფის ნაწილი და როგორც მოთხოვნილება - სტუმარი: ქეთევან ხუციშვილი - ეთნოლოგი

დღის კოდი