რეალური სივრცე - შინ მოვლა ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის #LIVE
 • გურამ ჭეიშვილი – ასერტული პროგრამის ხელმძღვანელი
 • გიორგი გელეიშვილი – ასერტული პროგრამის ფსიქიატრი
 • ნინო ჩირგაძე – ასერტული პროგრამის სოციალური მუშაკი
 • მადლენ ნიკოლაიშვილი – ასერტული პროგრამის ფსიქოლოგი
 • ვალინა ნაცვლიშვილი – ზუგდიდის მობილური გუნდის ფსიქიატრი
 • სოფიო გეწაძე – ლაგოდეხის მობილური გუნდის მენეჯერი
 • ეკატერინე შავიშვილი – ასერტული გუნდის ბენეფიციარი
 • თინათინ შალამბერიძე – ასერტული გუნდის ბენეფიციარი
 • რუსუდან სამსონია – ასერტული გუნდის ბენეფიციარის დედა
 • გულიკო ნავერიანი – ასერტული გუნდის ბენეფიციარის დედა
 • ინგა ავეტისიანი – ასერტული გუნდის ბენეფიციარის დედა
 • შორენა ვაშაკიძე – ასერტული გუნდის ბენეფიციარის ნათესავი
 • დავით ფირცხალავა – ასერტული გუნდის ბენეფიციარის მეგობარი

რეალური სივრცე