“რა არის კულტურა?” - “დღის კოდის” მთავარი კითხვა და მხატვარ რუსუდან ფეტვიაშვილის მოსაზრება ელენე ჩიტალაძის სიუჟეტში

დღის კოდი