ქიმია, XI კლასი - ელექტრონული ღრუბლის ჰიბრიდიზაცია ორგანულ ნაერთებში #ტელესკოლა

ტელესკოლა

XI კლასი