ქიმია, X კლასი - პერიოდულობის კანონი და ატომის აღნაგობა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

X კლასი