საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება

საკონსტიტუციო სასამართლომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა დაადგინა