ომის ორი წელი უკრაინაში

◾ რეალობა, რომლის პროგნოზირებაც რთული იყო.

◾ რა შეიცვალა ორი წლის შემდეგ საერთაშორისო აქტორებისთვის და როგორია რუსეთ-უკრაინის ომის პოლიტიკური ასპექტები?

კვირის მოამბე