მთის კურორტების როლი ტურიზმის განვითარებაში

2017-2019 წლებში მთის კურორტებზე ვიზიტორთა რაოდენობა 15%-ით არის გაზრდილი.

სტუმარი: მაია ომიაძე – მთის კურორტების განვითარების კომპანიის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი.