მათემატიკა, IV კლასი - ტოლობაში უცნობი საკლების, მაკლების, შესაკრების პოვნა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IV კლასი