მათემატიკა, IV კლასი - მთელის ნაწილები; წილადის მრიცხველი და მნიშვნელი - 9 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა

პირველი არხი | განათლება

IV კლასი