მათემატიკა, IV კლასი - მრავალნიშნა რიცხვების შეკრება და გამოკლება #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IV კლასი