მათემატიკა, IV კლასი - ერთიდან 1000-მდე რიცხვების თანრიგის ერთეულების მნიშვნელობა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IV კლასი