მათემატიკა, IV კლასი - ამოცანის პირობის გააზრება; გეგმის შემუშავება #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IV კლასი