მათემატიკა, IV კლასი - ნაშთიანი გაყოფა; 9-ზე და 4-ზე გაყოფადობის ნიშანი #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IV კლასი