მათემატიკა, IV კლასი - ეროვნული ფულის ერთეულები; 3-ზე გაყოფადობის ნიშანი #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IV კლასი