მათემატიკა, IV კლასი - მრავალნიშნა რიცხვების ერთნიშნა რიცხვზე ქვეშმიწერით გაყოფა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IV კლასი