მათემატიკა, III კლასი - უახლოესი ასეული; სიგრძის საზომი ერთეულები; სამნიშნა რიცხვების შედარება #ტელესკოლა

ტელესკოლა

III კლასი