მათემატიკა, III კლასი - სიგრძის საზომი ერთეულები: მმ, სმ, დმ, მ, კმ #ტელესკოლა

ტელესკოლა

III კლასი