მათემატიკა, III კლასი - შეკრება და გამოკლება 1000-ის ფარგლებში; ქართული ფულის ერთეულები #ტელესკოლა

ტელესკოლა

III კლასი