მათემატიკა, III კლასი - სამნიშნა და ოთხნიშნა რიცხვების ჩაწერა და წაკითხვა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

III კლასი