მათემატიკა, III კლასი - პერიმეტრი; ობიექტების გაზომვა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

III კლასი