მათემატიკა, III კლასი - რიცხვის, წინა და მომდევნო რიცხვები; ერთნიშნა რიცხვების შეკრება #ტელესკოლა

ტელესკოლა

III კლასი