მათემატიკა, II კლასი - სამკუთხედი, ოთხკუთხედი, ხუთკუთხედი და ექვსკუთხედი #ტელესკოლა

ტელესკოლა

II კლასი