მათემატიკა, II კლასი - რიცხვის წინა და მომდევნო რიცხვები; ერთნიშნა რიცხვების შეკრება #ტელესკოლა

ტელესკოლა

II კლასი