მათემატიკა, II კლასი - გამოვაკლოთ 20-ს; შევადაროთ ორი გამოსახულების მნიშვნელობა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

II კლასი