მათემატიკა, II კლასი - 10-დან 20-მდე რიცხვების ჩაწერა, წაკითხვა #ტელესკოლა

ტელესკოლა

II კლასი